Członkowie

 WYKAZ CZŁONKÓW CHÓRU

GŁOSY ŻEŃSKIE

Barszczyk Jolanta

Bartoszewicz Maria

Betka Magdalena

Bończak Urszula

Koralewska Agnieszka

Kotów Ewa

Kuryłowicz Beata

Lewandrowska Elżbieta

Lojtek Krystyna

Luklińska Joanna

Magdziarczyk Marianna

Małolepsza Katarzyna

Michalak Barbara

Nowak Alicja

Piechocka Barbara

Sadyś Krystyna

Siedlecka Halina

Strzygocka Aleksandra

Timoszyk Stanisława

Tyrcz Danuta

Urbańczyk Elżbieta

GŁOSY MĘSKIE

Bisaga Artur

Bułat Marek

Gąsiorek Jacek

Jurgiewicz Marian

Kuryłowicz Andrzej

Nowak Marcin

Wybraniec Ryszard

 

Zarząd chóru Millenium

Marcin Nowak -  prezes

vacat– sekretarz

vacat– skarbnik

Aleksandra Strzygocka – inspektor –bibliotekarz

Elżbieta Lewandrowska – przedstawicielka głosów żeńskich

Jacek Gąsiorek – przedstawiciel głosów męskich

Krystyna Lojtek - kronikarz

 

Dyrygent

Małgorzata Wiłkomirska

 

Opiekun

ks. Dawid  Fijołek